FC TPS Turku Oy:n uusi strategia julki

TPS:n uusi strategia on valmistunut. Strategian keskeisenä tavoitteena on nostaa TPS jälleen suomalaiseksi huippuseuraksi. Tämä halutaan kuitenkin tehdä taloudellisesti kestävällä tavalla. Strategian laajennettuun tiivistelmään pääsee tutustumaan sivun lopussa olevien linkkien kautta. 

TPS:n strategiaprosessin lopputulemana syntyi strategiadokumentti, jota valmisteltaessa kuultiin kymmenien eri henkilöiden näkemyksiä seurasta ja sen tulevaisuudesta. Käytännössä prosessissa mukana olleet henkilöt edustivat FC TPS Turku Oy:n omistajia, entisiä pelaajia, valmentajia, henkilöstöä, yhteistyökumppaneita sekä kannattajia. Strategiatyön tausta-aineistona on käytetty myös TPS:lle tehtyjä korkeakoulujen opinnäytetöitä sekä suomalaista jalkapalloa käsitteleviä markkinointitutkimusraportteja. Uuden strategian keskeisiin tavoitteisiin kuuluu esimerkiksi TPS:n oma harjoituskeskus, omistajuuden ja seuraidentiteetin vahvistaminen sekä osakkuusyritysten lukumäärän merkittävä kasvattaminen.

Strategiatyön loppuvaihetta koordinoivat FC TPS Turku Oy:n hallituksen jäsen Harri Ekebom ja FC TPS Turku Oy:n liiketoiminnan kehitysjohtaja Arto Kuuluvainen. Kuuluvainen on myös vastannut strategian dokumentoinnista. Strategian visualisoinnista vastasi TPS:n yhteistyökumppani Jappis.

– Pitkäksi venähtäneen strategiatyön lopputulos tiivistyi lopulta 29 sivua sisältäväksi dokumentiksi. Tätä strategiadokumenttia voi pitää eräänlaisena tiekarttana kohti FC TPS Turku Oy:n tavoiteltua tulevaisuuskuvaa. Tämä visio katsoo aina vuoteen 2029 saakka. Jokainen varmasti ymmärtää, että tarkempi ennakointi noin kauas tulevaisuuteen on erityisesti vallitsevassa maailmantilanteessa mahdotonta. Kun yhteiskunta seuran ympärillä muuttuu, on myös strategian mukauduttava. Kokonaisuuden hahmottamisen kannalta koemme kuitenkin tärkeäksi, että meillä on kehitystyölle riittävän pitkä aikaperspektiivi, Arto Kuuluvainen kertoo.

– Strategiakokonaisuus on pilkottu sekä osatavoitteisiin että teemakohtaisiin alaosioihin. Esimerkiksi tavoitebudjetteja tarkastellaan kahden vuoden jaksoissa. Tätä kautta pystymme hahmottamaan paremmin sitä, miten paljon esimerkiksi kutakin tuloluokkaa pitäisi pystyä kulloinkin kasvattamaan, jotta budjettitavoitteet ovat saavutettavissa. Isossa kuvassa TPS:n kaltaisen seuran tavoitteena täytyy tietenkin olla paluu Suomen huipulle. Tämä täytyy kuitenkin pystyä tekemään niin, että seuran talous pysyy tasapainossa. Käytännössä tavoitteen saavuttaminen vaatii budjetin moninkertaistamista. Se on varmasti haastavaa, muttei suinkaan mahdotonta, Kuuluvainen lisää.

– Haluamme korostaa, että nyt valmistunut strategiadokumentti on vasta lähtölaukaus seuran pitkäjänteiselle kehitystyölle. Aiemmat kokemuksemme urheiluseurojen strategiatyöstä ovat osoittaneet, että liian usein strategiat jäävät jalkautumatta käytännön tekemiseksi. Tähän haasteeseen on nyt kiinnitetty paljon huomiota jo suunnitteluvaiheessa, Kuuluvainen taustoittaa.

TPS:n uuden strategian laajennettuun tiivistelmään pääsee tutustumaan alla olevista linkeistä. Lisätietoja ja taustoja strategiaprosessista: Arto Kuuluvainen (arto.kuuluvainen@tps.fi). 

TPS:n strategiadokumentin johdanto: https://fc.tps.fi/fi/seura/fc-tps-turku-oy-strategia-2029 

TPS:n strategian tiivistelmä: https://www.slideshare.net/artokuuluvainen/fc-tps-turku-oy-strategia-2029

TPS:n strategiaprosessin taustoitus äänitiedostona (mukana Arto Kuuluvainen, toimitusjohtaja Janne Kytölä ja urheilujohtaja Mika Laurikainen): 
https://anchor.fm/fctps (Anchor FM)

 

Lisää uutisia