Jäsenyys ja jäsenehdot

Seuran varsinaisiksi jäseniksi voi liittyä:

 1. Juniorijoukkueiden ja -ryhmien sekä aikuisten joukkueiden pelaajat
 2. Joukkueiden johtotehtävissä toimivat henkilöt
 3. Pelaajien vanhemmat
 4. Hallituksen erikseen hyväksymät toimintaan läheisesti liittyvät henkilöt

Yhdistyksessä voi olla kannatusjäseniä. Kannatusjäsenten jäsenmaksu voi olla erisuuruinen kuin varsinaisten jäsenten. Kannatusjäsenillä ei ole äänioikeutta, mutta läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksissa.

Kaudella 2024 jäsenmaksu on syyskokouksen päätöksellä 30 euroa.

Jäsenehdot

TPS järjestää jäsenilleen kausisuunnitelmaan perustuvaa ikäluokkakohtaista jalkapallotoimintaa.

TPS:n jäsenyys on liittymisen jälkeen voimassa toimintakauden loppuun (31.10.). Jäsenyyden voi irtisanoa myClubin irtisanoutumislomakkeella tai ilmoittamalla siitä sähköpostitse mari.jappila@fctps.fi. Irtisanomisaika on yksi kuukausi, alkaen irtisanomiskuukauden viimeisestä päivästä.

Jäsenyys aktivoituu, kun pelaaja osallistuu joukkueen toimintaan vanhempainkokouksen jälkeen tai liittyessään joukkueeseen vanhempainkokouksen jälkeen.

Jäsenenä pelaaja sitoutuu seuraaviin ehtoihin:

 • Maksamaan seuran toimikausittain vahvistetut jäsenmaksun ja seuran toiminta- ja olosuhdemaksun sekä joukkueen maksut (kuten esimerkiksi matkakulut, turnauksen osallistumismaksut jne) ja henkilökohtaiset varustemaksut.
 • Hankkimaan ja maksamaan lajiliiton lisenssin ja riittävän vakuutuksen.
 • Mikäli pelaaja siirtyy toisesta seurasta ja hänellä on ollut kuluvalla tai edellisellä kaudella ollut aktiivinen Pelipassi, tulee pelaajalle edustusoikeuden siirrosta maksettavaksi Palloliiton perimä rekisteröintimaksu. Palloliiton maksulinkki lähetetään huoltajalle maksettavaksi.
 • Uudella pelaajalla on mahdollisuus osallistua joukkuetoimintaan kahden viikon yhtäjaksoisen kokeiluajan maksutta, minkä jälkeen hänen tulee välittömästi vahvistaa liittymisensä seuraan ja joukkueeseen. Vahvistus tulee tehdä joukkueen vastuuvalmentajalle.
 • Seuraan liittyvillä uusilla pelaajilla laskutus alkaa, kun hänet vahvistetaan joukkueen jäseneksi.
 • Seuran jäsenmaksu oikeuttaa henkilön edustamaan seuraa, kantamaan sen symboleita (varusteet) sekä erikseen määriteltyihin jäsenetuihin.
 • Edustaessaan seuraa tai kantaessaan sen symboleita, henkilö sitoutuu toimimaan siten, ettei hän käytöksellään tai toimillaan aiheuta seuralle vahinkoa.
 • Jäsenyyden irtisanominen: Jäsenyyden voi irtisanoa täyttämällä irtisanoutumislomakkeen myClub-palvelussa tai sähköposti-ilmoituksella osoitteeseen mari.jappila@tps.fi. Irtisanomisaika on yksi kuukausi, alkaen irtisanomiskuukauden viimeisestä päivästä.
 • Kauden vaihtuessa loka-marraskuun vaihteessa pelaajalla on mahdollisuus irtisanoutua toiminnasta ilman kuukauden irtisanomisaikaa, mikäli hän ilmoittaa poisjäännistään ennen joukkueen ensimmäistä tapahtumaa vanhempainkokouksen jälkeen.
 • Pelaaja voi jäädä tauolle toiminnasta ja keskeyttää maksuvelvoitteensa seuraavin ehdoin:
  • Pelaaja voi jäädä tauolle toiminnasta esim. pidemmän matkan takia, jolloin ensimmäinen poissaolokuukausi on vielä maksullinen.
  • Mikäli pelaaja loukkaantuu, loukkaantumiskuukauden toiminta- ja olosuhdemaksu maksetaan normaalisti. Jos harjoittelu- ja pelitauko kestää yli kuukauden, seuraavat kokonaiset poissaolokuukaudet ovat toiminta- ja olosuhdemaksun osalta maksuttomia.
  • Lääkärintodistus tarvitaan aina maksuhyvityksiä pyydettäessä. Mikäli pelaaja pystyy osallistumaan harjoitteluun osittain tai hänelle pystytään laatimaan henkilökohtainen harjoitusohjelma, otetaan käyttöön osittainen maksuhuojennus, joka on 50 % kokonaismaksusta.
  • Toimintaan paluusta on joka tapauksessa ilmoitettava erikseen sähköpostitse osoitteeseen mari.jappila@tps.fi
  • TPS Juniorijalkapallon laskut siirtyvät laskutuksen jälkeen maksuvalvontaan Visma Financial Solutions Oy:lle, joka hoitaa seuran puolesta maksuista muistuttamisen ja perinnän. Muistutus- ja perintäkulut sekä korot peritään velalliselta, eli pelaajalta.
 • Mikäli maksuja on rästissä 2 kk tai pidemmältä ajalta, ei pelaajalla ole oikeutta osallistua joukkueen toimintaan, ellei maksusuunnitelmaa ole erikseen sovittu.
 • Mikäli pelaajasta tai joukkueen toiminnasta johtuvista syistä pelaajalle tai joukkueelle asetetaan Palloliiton kurinpidollisia sakkorangaistuksia, voidaan sakot periä asianomaiselta pelaajalta tai joukkueelta.
 • Ase- tai siviilipalvelusta suorittavilla pelaajilla on, huolimatta joukkueesta, mahdollisuus alennettuun joukkuetoimintamaksuun, mikä määritellään toimintakausittain.
 • Pelaajan joukkue voi vaihtua kauden aikana, mikäli valmennus ja seuran valmennuksen johto näkevät, että toinen ympäristö on lapsen edun kannalta toimivampi. Vaihdosta keskustellaan pelaajan huoltajien kanssa ennen sen toimeenpanoa.