Harrastamisen tuki

Seura jakaa vuosittain pelaajille tukea seuran ja joukkueen maksuihin. Avustushausta ja sen periaatteista tiedotetaan tällä sivulla aina kauden alussa.

Tälle sivulle on koottu myös muita taloudellista tukea lapsen/nuoren harrastustoimintaan jakavia tahoja, jotka löytyvät TPS:n harrastamisen tuki-ohjeistusten alapuolelta.

 


 

HARRASTAMISEN TUKI TPS JALKAPALLOSSA

TPS Jalkapallon harrastamisen tuki on tarkoitettu niille tepsiläisille perheille ja pelaajille, joilla harrastamisen kustannukset uhkaavat harrastustoiminnan jatkumista. Harrastamisen tuki maksetaan tuen saajille TPS Säätiön jalkapallorahastosta.

Harrastamisen tuki on mahdollista kaikille TPS Juniorijalkapallo ry:n joukkuetoimintaan ilmoittautuneille harrastajille. Tuki on riippuvainen seuran jäsenyydestä, eli pelaajan irtisanoessa seuran jäsenyytensä, mahdollinen tukipäätös raukeaa ilmoitushetkestä. Tukea ei myönnetä eikä sitä voi käyttää jo kertyneiden maksurästien maksamiseen. Tukea ei missään tilanteessa makseta tuen saajalle rahana tai muuna hyödykkeenä, vaan se kohdennetaan tukena toiminnasta syntyviin maksuihin.

Tukea myönnetään ja se kohdennetaan ensisijaisesti seuran toiminta- ja olosuhdemaksuihin, mutta painavista syistä sitä voidaan myöntää myös erikseen laskutettaviin joukkuetoiminnan kuluihin. Tukea ei voida myöntää seuran jäsenmaksuun eikä pelaajien henkilökohtaisten varusteiden hankintaan.

Tukea haetaan pääsääntöisesti kerran vuodessa toteutettavana hakuaikana tammi-helmikuussa. Tukea voidaan myöntää harkinnanvaraisesti erityistarpeen perusteella myös kauden aikana, mikäli määrärahat sen mahdollistavat.

Hakuajasta tiedotetaan tarkemmin TPS Jalkapallon viestintäkanavissa seuran viestintäsuunnitelman mukaisesti. Sosiaalisin perustein seuran jäsenelle myönnettävä tuki on Verohallinnon linjauksen mukaan verovapaata.

TPS:n myöntämän harrastamisen tuen tulee olla viimesijainen harrastamista rahoittava tukimuoto ja perheen tulee hakemuksessaan kuvata, mitä muita tukia on haettu ja mistä muita tukia on saatu.

Tuen myöntämisen edellytykset:

 • Harrastajan sosioekonominen tilanne (taustana käytetään Tilastokeskuksen taulukkoa ”Pienituloisuusrajat erityyppisissä asuntokunnissa”)
 • Mahdolliset lausunnot ja muut perustelut tuen tarpeesta
 • Harrastajan avoimet maksut seuralle
  • Tukea ei voida maksaa, mikäli pelaajalla on avointa velkaa seuralle tai seuran käyttämälle perintäyhtiölle, joiden maksusta ei ole laadittu maksusuunnitelmaa velkojan kanssa.
 • Harrastajan perheen seuralle toimittamat liitteet (alla erillinen listaus)
 • Harrastajan sitoutuneisuus toimintaan ja tavoitteisiin

 

Vaadittavat liitteet:

Hakemuksen lisäksi tulee toimittaa harrastajan huoltajien tulotason todentavat liitteet (yksi seuraavista riittää):

 • Viimeisin verotustodistus ja erittelyosa
 • Työnantajan allekirjoittama erillinen palkkatodistus samassa taloudessa asuvilta lapsen huoltajilta.
 • Kelan tai eläkelaitoksen selvitys:
  • maksetuista eläkkeistä
  • päätös maksettavasta toimeentulo- tai kotihoidontuesta
  • päätös maksettavasta opintotuesta.

 

Liitteet voi toimittaa seuralle joko postitse, henkilökohtaisesti tai sähköisesti (kim.ekroos@tps.fi). TPS Jalkapallon käynti- ja osoitetiedot löytyvät osoitteesta https://fc.tps.fi/juniorit/tps/yhteystiedot/.

Varsinaisena hakuaikana hakija (tai tämän huoltaja) täyttää hakulomakkeen ja toimittaa vaadittavat liitteet. Varsinaisen hakuajan ulkopuolella haettavasta tuesta on toimitettava vapaamuotoinen hakemus TPS Juniorijalkapallo ry:n toiminnanjohtajalle: kim.ekroos@tps.fi

Hakemuksesta tulee selvitä:

 • Harrastajan nimi, syntymäaika ja joukkue
 • Harrastajan huoltajan nimi ja yhteystiedot
 • Harrastajan huoltajan/huoltajien kuukausiansiot
 • Talouden (perheen) koko (henkilömäärä aikuiset/lapset)
 • Haettava tukisumma
 • Vapaamuotoinen selvitys tuen tarpeesta
 • Tieto haetuista ja saaduista tuista ko. lapsen harrastamisen kuluihin
 • Hakemukseen tulee liittää harrastajan huoltajien tulotason todentavat liitteet (mainittu edellä)

 

Tukipäätösesitykset TPS Säätiölle tekee TPS Juniorijalkapallo ry:n hallitus ja/tai hallituksen valtuuttama henkilö tai henkilöryhmä. Tuen myöntäjänä toimii TPS Säätiön hallitus. Tukipäätökset ovat aina riippuvaisia käytettävissä olevista tukimäärärahoista.

Harrastamisen tukea myönnettäessä pyritään kokonaisuus huomioon ottaen mahdollisimman suureen saajakohtaiseen vaikuttavuuteen. Jokainen tukipäätös on erillinen, eikä edellistä päätöstä voida pitää ennakkotapauksena tuleviin tukipäätöksiin.

Hakuaika 2024:

 • 1.-18.2.2024

 

Hakulomake 


 

SOS-lapsikylä, harrastustuki. https://www.sos-lapsikyla.fi/harrastustoiminnan-tu…

 • harrastustuen kohde on osallistumismaksut. Harrastustuen suuruus voi olla 500 €/vuosi ja sen ylittävältä osalta harkinnan mukaan osittainen

 


 

Pelastakaa lapset, harrastustuki. https://www.pelastakaalapset.fi/tukea-lapsille-ja-…

 • Osallistumismaksut ja harrastusvälineiden hankinta. Harkinnan mukaan ja tuen suuruus enintään 500 €/vuosi.
 • Turun paikallisyhdistys ei myönnä tukea, mutta lähiseudun paikallisyhdistyksistä voi selvittää onko ulkopaikkakuntalaisena mahdollista hakea tukea (esim. Raision ja Naantalin paikallisyhdistyksiltä).

 


 

HOPE ry, harrastustuki ja TUKIKUMMI-toiminta

 


 

VALIO-akatemia, erilaisia stipendejä: https://www.valio.fi/valioakatemia/

 • harrastuksen osallistumismaksut