Materiaalipankki

Julkista materiaalipankkia kehitetään ja päivitetään sitä mukaa, kun julkisella puolella jaettavaa materiaalia valmistuu. Joukkueiden käyttöön tarkoitettu materiaalipankki löytyy joukkueenjohtajien Teams-ryhmästä.