Juhlavuosi käyntiin TPS Jalkapallon sisäisellä yhteistyösopimuksella

10.01.2022 17:30

TPS Jalkapallo aloittaa seuran oman 100-vuotisjuhlavuoden kauaskantoisella ja merkittävällä sisäisellä yhteistyösopimuksella. Seuran miesten edustusjoukkueen taustayhtiö, FC TPS Turku Oy, sekä Seuran junioritoiminnasta vastaava, TPS Juniorijalkapallo ry, ovat solmineet keskinäisen yhteistyösopimuksen, joka on konkreettinen askel kohti yhtenäistä TPS Jalkapalloa. TPS Jalkapallon taustaorganisaatioiden keskinäinen yhteistyösopimus kattaa nyt alkuun vuodet 2022–2024.

Käytännön tasolla molempien organisaatioiden hallintoa tullaan yhdistämään, sekä urheilullista yhteistyötä tiivistämään. Tarkoituksena on, että molemmilla taustaorganisaatioilla on jatkossa yhteinen myynti, markkinointi sekä viestintä. Taloudellisesti molemmat osapuolet jatkavat kuitenkin edelleen omina yksikköinä.

TPS Jalkapallolla tarkoitetaan jatkossa konkreettisesti molempien yhteistä taustaorganisaatiota sekä niiden toimintaa. Asteittain etenevä yhdentymisprosessi on jo käynnistetty. Prosessin etenemistä ohjaa erikseen nimetty koordinointiryhmä, jossa on tasapuolinen edustus molemmista organisaatioista. Tavoitteena on myös siirtää TPS:n naisten edustusjoukkueen toiminta TPS Juniorijalkapallon alaisuudesta asteittain FC TPS Turku Oy:n alle.

FC TPS Turku Oy julkaisi oman strategiansa tammikuussa 2021. Myös TPS Juniorijalkapallo osallistui aktiivisesti silloiseen strategian valmistelutyöhön. Yhteistä TPS Jalkapallon kehitystyötä ohjaakin seuran strategia, joka ulottuu vuoteen 2029 asti.

FC TPS Turku Oy:n puheenjohtaja Jouko Peräaho painottaa, että yhteisen TPS Jalkapallon toimintamalli on ollut hänen tavoitteenaan jo vuodesta 2016 lähtien.

- Tämä on minun näkemykseni mukaan ainoa järkevä malli yhtenäistää ja nostaa koko Seuran toiminnan laatua ja tasoa. Tämän sopimuksen tavoitteena on kehittää strategiamme pohjalta koko TPS Jalkapallon urheilutoimintaa ja luoda sen taustalle ammattimainen ja yhteinen taustaorganisaatio. Talouden puolelta tavoitteena on maksimoida koko TPS Jalkapallon yhteinen tulorahoitus. Molempien yksiköiden taloudet säilyvät kuitenkin edelleen itsenäisinä, mutta taloudenpidon keskinäisestä seurannasta tulee avointa, puolin ja toisin, Peräaho taustoittaa.

TPS Juniorijalkapallon ry:n puheenjohtaja Raimo Rytö uskoo, että hyvin valmisteltu yhdentymisprosessi palvelee erinomaisesti molempia osapuolia. Hän muistuttaa, että junioripuoli saa yhdentymisen myötä myös täysin uutta ammattiosaamista. Rytö korostaa myös sitä, että TPS Juniorijalkapallo on isossa kuvassa saamapuolella myös taloudellisesti.

- Sopimuksen tavoitteena on vahvistaa koko TPS Jalkapallon kehitystä parhaalla mahdollisella tavalla. Uskon, että pystymme luomaan ammattimaisen taustaorganisaation, joka parantaa samalla myös Seuran junioritoiminnan houkuttelevuutta. Hallitukset tapaavat säännöllisesti ja yhteinen koordinaatioryhmä ohjaa yhdentymiskehitystä. Me hyödymme varmasti myös yhteisestä myynnistä, markkinoinnista ja viestinnästä, Rytö uskoo.

- Menestyvät edustusjoukkueet tarvitsevat taustalle laadukkaan junioriorganisaation, ja juniorit tarvitsevat omat edustusjoukkueensa. Nämä uudistukset parantavat pelaajapolkumme kohti edustusjoukkueita. Lasten ja nuorten harrastamiseen ei tule tämän yhteistyön kautta myöskään mitään lisäkuluja. Organisaatioiden keskinäiset tulovirrat kulkevat vain yhtiön suunnasta juniorijalkapallon suuntaan, ei koskaan toisinpäin, Rytö alleviivaa.

TPS Jalkapallo tiedottaa urheilupuolen yhteisistä konkreettisista suunnitelmista tarkemmin erikseen.