TPS Jalkapallon harrastamisen tuen hakuaika alkaa torstaina 1.2.2024

TPS Jalkapallon harrastamisen tuki on tarkoitettu niille tepsiläisille perheille ja pelaajille, joilla harrastamisen kustannukset uhkaavat harrastustoiminnan jatkumista. Harrastamisen tuki maksetaan tuen saajille TPS Säätiön jalkapallorahastosta. Tukea myönnetään ja se kohdennetaan ensisijaisesti seuran toiminta- ja olosuhdemaksuihin, mutta painavista syistä sitä voidaan myöntää myös erikseen laskutettaviin joukkuetoiminnan kuluihin. Tukea ei voida myöntää seuran jäsenmaksuun eikä pelaajien henkilökohtaisten varusteiden hankintaan.

TPS Jalkapallon harrastamisen tuen hakuaika alkaa torstaina 1.2.2024 ja päättyy sunnuntaina 18.2.2024. Hakemukset käsitellään helmi-maaliskuun aikana, ja tukipäätöksistä tiedotetaan hakijoille henkilökohtaisesti huhtikuun aikana. Tuen myöntäjänä toimii TPS Säätiön hallitus. Tukipäätösesitykset TPS Säätiölle tekee TPS Juniorijalkapallo ry:n hallitus ja/tai hallituksen valtuuttama henkilö tai henkilöryhmä. Tukipäätökset ovat aina riippuvaisia käytettävissä olevista tukimäärärahoista. Kaikki hakemukset käsitellään luottamuksellisesti.

Harrastamisen tukea myönnettäessä pyritään kokonaisuus huomioon ottaen mahdollisimman suureen saajakohtaiseen vaikuttavuuteen. Jokainen tukipäätös on erillinen, eikä edellistä päätöstä voida pitää ennakkotapauksena tuleviin tukipäätöksiin.

Lisätiedot, kriteerit ja hakulomake löytyvät TPS Jalkapallon kotisivuilta.

Lisää uutisia