TPS Naisjaosto järjestää teatterimatkan Tampereelle la 23.1.2016

Lähde kanssamme katsomaan raikasta ja railakasta komediaa Tampereelle!

  • Lähtö Kupittaalta klo 10.30, teatteriesitys alkaa klo 13.00. Olethan ajoissa paikalla.
  • Matkan hinta on 55 € sisältäen bussimatkat, teatterilipun, kahvin sekä kahvipullan menomatkalla.
  • Bussissa on mahdollisuus ostaa juomaa, arpoja ja pientä suolaista.

Ilmoittautuminen viimeistään 21.12.2015 joko sähköpostitse jaana.tulonen@macgregor.com tai leena.uronen@mehilainen.fi tai puhelimitse mieluiten tekstiviestillä Jaana 0407711866 tai Leena 0505319759.

VIIMEINEN PASODOBLE

Ko­me­dia vii­mei­ses­tä tal­ves­ta Es­pan­jas­sa

Hei­dän unel­man­sa oli oma ihana asun­to au­rin­gos­sa. Oma pit­to­res­ki par­ve­ke, pi­hal­la ui­ma-al­las, lep­pei­tä tuu­lah­duk­sia ran­ta­ka­dun kah­vi­lois­sa. Aitoa vä­li­me­rel­lis­tä elä­män­me­noa. Pois an­kean­har­maas­ta Suo­mes­ta viet­tä­mään an­sait­tu­ja elä­ke­päi­viä. Unel­mal­la oli hin­tan­sa. Tyyne ja Pent­ti luo­pui­vat Suo­mes­sa kai­kes­ta, myös läs­nä­olos­taan las­ten­las­ten­sa ar­jes­sa. Kak­si­kym­men­tä vuot­ta on ku­lu­nut, mutta eloi­sa es­pan­ja­lai­suus ei ota tart­tuak­seen, vaik­ka kuin­ka sie­mai­li­si vii­niä ja tans­sah­te­li­si pa­so­doblea. Oliko rat­kai­su sit­ten­kään oikea? Es­pan­jas­sa kum­pi­kin vuo­rol­laan – ja taa­tus­ti eri ai­kaan – ikä­vöi Suo­men jou­lua ja ke­sä­mök­kiä.

Tyy­nel­le ja Pen­til­le sat­tuu köm­mäh­dyk­siä pe­lot­ta­van usein, kuin­ka sitä nyt kaik­kea muis­tai­si! Es­pan­jan-tut­ta­vil­le täy­tyy pitää ra­pis­tu­va jul­ki­si­vu kun­nos­sa, sil­lä­kin uhal­la että säh­läys­ten peit­te­lyt ja se­li­tyk­set re­peä­vät reip­paas­ti ko­mii­kan puo­lel­le. Aili ja Eero ovat tois­ta maata. Tyy­li­käs pa­ris­kun­ta on ajan her­mol­la, osaa hoi­taa asian­sa fik­sus­ti ja käy­tel­lä ny­ky­ajan vem­pai­mia. He myös tie­tä­vät, mil­loin ostaa, mil­loin myydä – se onkin tär­keä taito kiin­teis­tö­jen hin­to­jen va­paas­sa pu­do­tuk­ses­sa, kun asun­nos­taan ei tahdo enää saada edes pan­kin saa­ta­via. Kun Es­pan­jan kupla puh­ke­aa, pal­jas­tuu yl­lät­tä­viä sa­lai­suuk­sia.

Hai­kean­ haus­kan Vii­mei­sen Pa­so­doblen her­kul­li­sis­sa roo­leis­sa näh­dään elä­män­ma­kui­sen ko­mii­kan mes­ta­rei­ta!

Matka on tarkoitettu kaikille halukkaille – tervetuloa!

Matkan järjestäjä: TPS Naisjaosto, joka tukee toiminnallaan junioripelaajia.

 

Lisää uutisia