TPS Juniorijalkapallo on esimerkillinen Sinettiseura

Suomen palloliitto arvio maaliskuun puolivälissä TPS Juniorijalkapallon toimintaa sinettiseurana ja totesi TPS:n olevan esimerkillinen Sinettiseura. Seuraa ohjaa kirjalliset periaatteet, tavoitteet ja toimintatavat ja nämä ovat myös linjassa Palloliiton vastaavien kanssa. Seuran työntekijät, valmentajat ja muut toimihenkilöt ovat koulutettuja ja osaavia. Seura on löytänyt viime vuosina myös perinteikkäät arvonsa ja yhteisöllisyyden. Seurassa korostetaan oppimiskulttuuria, jossa yksilö on keskiössä.

Palloliitto on aloittanut uuden käytännön, jossa sinettiseurojen toimintaa arvioidaan määrävälein. Liiton Turun piiri nuoriso- ja valmennuspäällikkö Vesa Mäki arvioi TPS Juniorijalkapallon toimintaa hyvin laajasti ja  monipuolisesti. Arvioinnissa käytiin läpi seuran käytännöt ja ohjeet toiminnan organisoinnin ja viestinnän, harjoittelun ja kilpailutoiminnan, ohjaamisen ja valmennuksen sekä seuratoiminnan perusperiaatteiden eli yhteisöllisyyden ja yksilöllisyyden näkökulmista. TPS:sta arviointiin osallistuivat toimistopäällikkö Johanna Leppänen, junioripäällikkö Matthias Ahonen, valmennuspäällikkö Tommi Pikkarainen sekä juniorijalkapallon hallituksen varapuheenjohtaja Teppo Virta.

Kiitosta TPS:n toiminta sai  mm. toimijoiden, niin palkattujen kuin vapaaehtoistenkin, osaamisesta ja kouluttautumisesta sekä perinteikkäisistä arvoista ja yhteisöllisyydestä. Erityistä kiitosta sai myös oppimiskulttuuri, jossa yksilö on aina toiminnan keskiössä.

Auditoinnin tarkoituksena on, järjestelmällisesti asiat läpikäyden, myös löytää tulevaisuuden kehittämiskohteita. Näitäkin löydettiin, kuten palautejärjestelmän kehittäminen, aktiivisempi rooli sinettiseurojen yhteistoiminnassa sekä vielä pientä hienosäätöä viestinnässä, jonka todettiin kuitenkin kehittyneen merkittävästi. TPS tulee ottamaan nämä työlistalle vielä tämän vuoden aikana.

Lisää uutisia