Me-säätiöltä merkittävä tuki vähävaraisten lasten urheiluharrastuksiin

Me-säätiö ryhtyy Turun Palloseuran Säätiön pitkäaikaiseksi tukijaksi vähävaraisten lasten ja nuorten urheiluharrastamisen mahdollistamiseksi. Peliyhtiö Supercellistä tuttujen Ilkka Paanasen ja Mikko Kodisojan perustama Me-säätiö tukee TPS Säätiön toimintaa viiden vuoden ajan yhteensä 125 000 eurolla.

Tuen tarkoituksena on antaa mahdollisimman monelle vähävaraisen perheen lapselle ja nuorelle mahdollisuus urheiluharrastuksen aloittamiseen tai jatkamiseen. Tukea annetaan esimerkiksi tunti- ja kausimaksuihin sekä harrastusvälineiden hankintaan.

”Harrastuksilla on todettu olevan valtava merkitys lasten ja nuorten henkiselle ja fyysiselle hyvinvoinnille. Valitettavan moni lapsi ja nuori jää kuitenkin harrastustoiminnan ulkopuolelle perheen tiukan taloudellisen tilanteen vuoksi. Mahdollisuus harrastaa ja osallistua samoihin toimintoihin kuin kaverit vähentää ulkopuolisuuden ja yksinäisyyden kokemuksia”, Me-säätiön toimitusjohtaja Ulla Nord sanoo.

TPS Säätiö päättää tuen saajat hakemusten perusteella. Tuen myöntämisen perusteena on hakijan taloudellinen tilanne, ei urheilullinen menestys. Keskeisenä yhteistyökumppanina hankkeessa on Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry. TPS Säätiön hallituksen jäsen Timo Helanto pitää Me-säätiön tukea merkittävänä lisänä lasten ja nuorten tasavertaisten harrastusmahdollisuuksien edistämisessä Turun seudulla.

”On erittäin sääli, jos nuori joutuu lopettamaan rakastamansa harrastuksen perheen muuttuneen taloudellisen tilanteen takia. Esimerkiksi työttömyys- ja avioerotilanteissa harrastusmaksuista voi tulla hetkellisesti ylitsepääsemätön menoerä lapsen vanhemmille. Me-säätiön tuella voimme auttaa nuoria ja perheitä pääsemään näiden tilanteiden yli,” Timo Helanto sanoo.

Me-säätiön tuki kohdistetaan Turun seudulle, ja mukana on TPS:n lisäksi monia Turun alueen palloiluseuroja. Me-säätiön tuki mahdollistaa  vuosittain lukuisten  lasten ja nuorten harrastustoiminnan Turun seudulla. 

”Olemme todella iloisia tuen piiriin pääsevien lasten ja heidän perheidensä puolesta. Toivon, että Me-säätiön esimerkki antaa kimmokkeen muillekin osallistua toimintaamme ja edistää siten lasten ja nuorten tasavertaisia mahdollisuuksia päästä mukaan mielekkääseen harrastustoimintaan”, Helanto toteaa.

TPS Säätiö hakee jatkuvasti yhteistyökumppaneita ja lahjoittajia tukemaan lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia palloilu-urheilussa. 

Lisää uutisia