LähiTapiola Varsinais-Suomi - arvonta

Lahjakortin arvonnan säännöt

LähiTapiola Varsinais-Suomi järjestää arvonnan, jossa verkossa arvontalomakkeen täyttäneiden kesken arvotaan 5 kpl 50 euron arvoista S-ryhmän lahjakorttia. Arvonnat suoritetaan 30.4.2020, 30.6.2020, 31.8.2020, 31.10.2020 ja 31.12.2020.

1. Arvonnan järjestäjä
LähiTapiola Varsinais-Suomi, Yliopistonkatu 14 a, 20100 Turku.

2. Arvonnan alkamis- ja päättymispäivä
Arvontaan voi osallistua täyttämällä arvontalomakkeen verkossa parillisen kuukauden viimeisenä päivänä kello 12:00 mennessä.

3. Arvontaan osallistuminen
Jokaisen parillisen kuukauden arvontaan osallistuvat kaikki kyseisen kuukauden viimeisenä päivänä kello 12:00 mennessä arvontalomakkeen palauttaneet. Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa vakituisesti asuvat henkilöt, eivät kuitenkaan LähiTapiola -ryhmän työntekijät. Osallistuminen ei edellytä sopimuksen solmimista. Arvontaan voi osallistua vain kerran.

4. Arvonnan suorittaminen ja voittajille ilmoittaminen
Arvonnat suoritetaan 30.4.2020, 30.6.2020, 31.8.2020, 31.10.2020 ja 31.12.2020.Voittajiin ollaan yhteydessä arvonnan jälkeen henkilökohtaisesti. Mikäli arvonnan järjestäjä ei tavoita voittajia 14 päivän kuluessa arvonnan suorittamisesta, lunastamaton voitto arvotaan uudelleen.

5. Palkinnot
Arvontaan osallistujien kesken arvotaan 5 kpl 50 euron arvoista S-ryhmän lahjakorttia. Palkintoja ei voi muuttaa rahaksi. Arvonnan järjestäjä maksaa arpajaisveron.

6. Arvonnan järjestäjän vastuu
LähiTapiola Varsinais-Suomi rajoittaa vastuunsa arvonnan kohteena olevan palkinnon määrään.

7. Arvonnan julkisuus
Arvonnan järjestäjällä on oikeus julkaista voittajan nimi LähiTapiola Varsinais-Suomen Facebook-sivulla, Instagramissa, osoitteessa lahitapiola.fi sekä LähiTapiolan Uutishuoneella.

8. Henkilötietojen käsittely
Osallistujien henkilötietoja käsitellään Henkilötietolain säännösten mukaisesti.


Regler för utlottning av presentkort

LokalTapiola Varsinais-Suomi ordnar ett lotteri där vi bland dem som på webben fyllt i lotteriblanketten lottar ut 5 stycken presentkort à 50 euro till S-gruppen. Utlottningen sker 30.4.2020, 30.6.2020, 31.8.2020, 31.10.2020 och 31.12.2020.

1. Lotteriarrangör
LokalTapiola Varsinais-Suomi, Universitetsgatan 14a, 20100 Åbo

2. Start- och slutdatum för lotteriet
Du kan delta i utlottningen genom att fylla i lotteriblanketten och returnera den via webben senast kl. 12.00 på gällande jämna månadens sista dag.

3. Deltagande i lotteriet
I utlottningen deltar varje jämn månad de som returnerat lotteriblanketten senast kl. 12.00 på månadens sista dag. Alla personer som bor stadigvarande i Finland kan delta i utlottningen, dock inte anställda i LokalTapiola-gruppen. Man behöver inte ingå avtal för att delta. Man kan delta i lotteriet endast en gång.

4. Lottdragning och meddelande till vinnaren
Utlottningen sker30.4.2020, 30.6.2020, 31.8.2020, 31.10.2020 och 31.12.2020. Vinnarna kontaktas personligen efter utlottningen. Om lotteriarrangören inte når vinnarna inom 14 dagar efter lottdragningen arrangeras en ny utlottning av den oinlösta vinsten.

5. Vinster
Bland dem som deltagit i lotteriet utlottas 5 stycken presentkort à 50 euro till S-gruppen. Vinsterna kan inte bytas mot kontanter. Lotteriarrangören betalar lotteriskatten.

6. Lotteriarrangörens ansvar
LokalTapiola Varsinais-Suomi begränsar sitt ansvar till vinstbeloppet i lottningen.

7. Offentlighet
Lotteriarrangören har rätt att publicera vinnarens namn på LokalTapiola Varsinais-Suomi Facebook-sida, Instagram och på adressen lahitapiola.fi samt i LokalTapiolas Nyhetsrum.

8. Hantering av personuppgifter
Deltagarnas personuppgifter hanteras enligt bestämmelserna i personuppgiftslagen.