Toimintaohjeet ja maksut

Toimintaohjeet ja maksut

Tervetuloa Tepsiin!

Turun Palloseura on vuonna 1922 perustettu perinteikäs turkulainen palloiluseura. Jalkapallo on kuulunut seuran lajivalikoimaan alusta asti. TPS jalkapallon junioritoiminnasta vastaa TPS Juniorijalkapallo ry, jossa pelaajia on noin 800. Seuran joukkueet osallistuvat vuosittain Palloliiton alaisiin alueellisiin sekä valtakunnallisiin sarjoihin. Juniorijoukkueiden lisäksi myös TPS:n naisten edustusjoukkue, naisten 2 - ja harrastejoukkueet, ikämiesjoukkueet, miesten futsaljoukkue sekä temppukoululaiset ja perhefutaajat ovat osa TPS Juniorijalkapallon toimintaa.

Seuran tavoitteena on tehdä ikäluokan vaatimukset huomioiden huipputoimintaa niin kilpajoukkuetoiminnassa, haastajajoukkueissa kuin alle kouluikäisille lapsille suunnatussa toiminnassakin. Seuralla on myös ryhmä – TPS Sateenkaari – liikunnallisille, yli 13-vuotiaille kehitysvammaisille.

TPS:n joukkueet ja pelaajaputki

TPS:n joukkuetoiminta alkaa 7-vuotiaiden joukkueissa niin tytöissä kuin pojissa. Seuran tavoite on olla erinomaisissa olosuhteissa toimiva pääsarjaseura, joka houkuttaa lahjakkuuksia laajalta alueelta ja tarjoaa näille loistavan mahdollisuuden kehittyä kohti kansainvälisiä pelikenttiä, MUTTA olemme myös urheilupuolella paljon muutakin! Tää kaupunki on mustavalkoinen, joten haluamme tarjota jokaiselle mahdollisuuden olla mukana toiminnassamme.

TPS tarjoaa ”pelaajaputken”, joka alkaa Perhefutiksesta ja jatkuu aina edustusjoukkuetasolle saakka.

TPS-pelaajapolku

Valmennus

Jokaiselle joukkueelle on nimetty vastuuvalmentaja. Valmentajan tehtävä on suunnitella ja ohjata joukkueen toiminta ja harjoitukset. Koulutettujen vastuuvalmentajien lisäksi joukkueissa toimii apuvalmentajia.

Olosuhteet ja harjoittelu

Joukkueet harjoittelevat omilla harjoitusvuoroillaan tekonurmikentillä ja jalkapallohalleissa Turussa. Kesäkaudella osa joukkueista harjoittelee myös nurmella. Harjoituksiin tarvitset varusteiksi jalkapallokengät, säärisuojat, säänmukaisen vaatetuksen sekä juomapullon. Ota mukaan myös oma pallo.

Kausimaksut 2023

Liittyessään seuran jäseneksi henkilö sitoutuu maksamaan seuran ja joukkueen maksut. Seura laskuttaa kuukausittain toimintamaksua kaikilta juniorijoukkueiden pelaajilta U20- ja N2-joukkueisiin asti sekä jäsenmaksun (2023: 30 €) kerran vuodessa kaikilta seuran pelaajilta. TPS Juniorijalkapallo ry:n hallitus päättää maksujen suuruuden vuosittain.

Toimintamaksut joulukuu 2022 - lokakuu 2023

P/T2012 – P17/T18: 67 €/kk
P2013 – P2016: 67 €/kk
T2013 – T2016: 55 €/kk
Naiset 2 ja 3: 30 €/kk

Olosuhdemaksu joulukuu 2022 - huhtikuu 2023

P/T2012 – P17/T18: 60 €/kk
P/T2013 – P/T2016: 30 €/kk

Toimintamaksulla katetaan mm. vastuuvalmentajien palkkiot, osa hallinnon ja päätoimisten valmentajien palkkakuluista, seuran hallinnon kiinteät kulut, koulutuskulut, IT-palvelut ja vastaavat. Maksu sisältää myös vuosittain päätettävän varusteen. Toimintamaksun lisäksi joukkue voi vanhempainkokouksen päätöksellä laskuttaa joukkuemaksua tai muita maksuja pelaajilta. Joukkueen maksuilla katetaan mm. harjoitusvuoro-, turnaus-, apuvalmentaja- ja erotuomarikuluja.

Olosuhdemaksulla katetaan Impivaaran jalkapallohalliin, LähiTapiola Areenan ja Kupittaan lämmitetyn tekonurmikentän kustannuksia. Talviolosuhteiden kustannukset ovat varsin mittavat, mutta seurana haluamme pelaajiemme harjoittelevan hyvissä olosuhteissa.

Mainittujen maksujen lisäksi pelaaja maksaa itse Palloliiton pelipassin, riittävän vakuutuksen sekä tarvittavat varusteet.

Mikäli maksuja on rästissä 2 kk tai pidemmältä ajalta, ei pelaajalla ole oikeutta osallistua joukkueen toimintaan, ellei maksusuunnitelmaa ole erikseen sovittu.

Seurasiirto TPS Juniorijalkapalloon

Mikäli pelaaja siirtyy Tepsiin toisesta seurasta, joukkueenjohtaja ilmoittaa siirtopyynnön seurasihteerille, joka käynnistää pelaajasiirron. Vanhalla seuralla on 7 vrk aikaa reagoida siirtopyyntöön, joten siirto tulee erityisesti kilpailukaudella käynnistää hyvissä ajoin.

Mahdollisen Palloliiton perimän pelaajasiirtomaksun lasku lähetetään pelaajalle (huoltajalle). Edustusoikeus Tepsissä tulee voimaan, kun siirtomaksu on maksettu.

Siirto on maksuton, jos pelaajan rekisteröinti ei ole ollut aktiivisena kuluvalla tai edellisellä pelikaudella. Ajanjaksolla 3.9.–15.11. ei jalkapallossa kilpailumääräysten mukaan voi siirtyä.

Pelipassi ja vakuutus

Seura rekisteröi pelaajan ja hankkii tälle pelipassin. Kilpaurheilussa tapahtuneet vahingot korvaava vakuutus on Palloliiton kilpailumääräysten mukaan pakollinen kaikilla junioripelaajilla (v. 2003 synt. ja nuoremmat). Pelaajan huoltaja vastaa vakuutuksen voimassaolosta. Seura voi huoltajan niin halutessa hankkia pelaajalle Palloliiton kumppanin vakuutuksen.

Sekä pelipassi että seuran hankkima vakuutus laskutetaan pelaajalta.

Myclub ja viestintä

Seuran ja joukkueiden toimintaa hallinnoidaan Myclubissa, josta löytyy esimerkiksi joukkueen tapahtumakalenteri. Myös harjoituksiin ja peleihin ilmoittaudutaan Myclub-järjestelmän kautta.

Tarvittaessa joukkueenjohtaja opastaa Myclubin käyttöön.

Vanhemman rooli

Vanhempien osallistuminen joukkueen toimintaan on tärkeää erityisesti nuoremmissa ikäluokissa. Lapset ja nuoret kiinnittyvät vahvemmin lajiin, kun vanhemmat ovat kiinnostuneita harrastuksesta.

Urheilun kannalta tärkeimpiä asioita ovat lapsen terveellisistä elintavoista sekä omaehtoisesta ja monipuolisesta liikunnasta ja harjoittelusta huolehtiminen.

Joukkueen kauden toiminnasta ja taloudesta päätetään vanhempainpalavereissa, joissa myös valitaan joukkueelle toimihenkilöitä kuten joukkueenjohtaja, huoltaja ja rahastonhoitaja. Joukkueen toimintasuunnitelman tulee noudattaa seuran valmennuslinjaa. Vanhempainpalaveriin osallistumalla vanhemmat saavat tietoa joukkueen asioista.

Pitkäaikainen loukkaantuminen ja tauot

Pelaaja voi jäädä tauolle toiminnasta esim. pidemmän matkan takia, jolloin ensimmäinen poissaolokuukausi on vielä maksullinen. Mikäli pelaaja loukkaantuu, loukkaantumiskuukauden toiminta- ja olosuhdemaksu maksetaan normaalisti. Jos harjoittelu- ja pelitauko kestää yli kuukauden, seuraavat kokonaiset poissaolokuukaudet ovat toiminta- ja olosuhdemaksun osalta maksuttomia.

Lääkärintodistus tarvitaan aina maksuhyvityksiä pyydettäessä. Mikäli pelaaja pystyy osallistumaan harjoitteluun osittain tai hänelle pystytään laatimaan henkilökohtainen harjoitusohjelma, otetaan käyttöön osittainen maksuhuojennus, joka on 50 % kokonaismaksusta.

Pelaajan lopettaminen seurassa

Pelaajan tulee ilmoittaa lopettamisesta kirjallisesti seurasihteerille. Mikäli pelaaja lopettaa seurassa kesken kauden, on hän velvollinen maksamaan lopettamiskuukauden sekä seuraavan kuukauden toiminta- ja olosuhdemaksut. Pelaaja on oikeutettu osallistumaan toimintaan niin kauan kuin hän maksaa maksuja.

Kauden vaihteessa loka- ja marraskuun aikana lopettaville pelaajille ei tule ylimääräistä maksuvelvoitetta.

Jos pelaaja siirtyy toiseen seuraan, kaikki maksut TPS Juniorijalkapallolle tulee olla maksettuna ennen kuin siirtopyyntö hyväksytään. Kaikki pelaajan maksamat maksut, talkootyöosuus ym. jäävät seuralle/joukkueelle.

Seuran varusteet

Varusteet ostetaan Teamsales-myynnin kautta Stadiumista. Jokaisella joukkueella on varustevastaava, joka hoitaa tilaukset. Seuran peli-, edustus- ja harjoitusasut hankitaan usein joukkueen yhteistilauksena. Toimintamaksuun sisältyy Puman musta harjoituspaita numeropainatuksella.

Muista varustetäydennyksistä ja hankintakäytännöistä sovitaan yhdessä joukkueen johtoryhmän kanssa.

Perhe voi myös tehdä itsenäisesti täydentäviä varustehankintoja Stadiumista.

Lisätietoja

Seuratoimijat – toiminnanjohtaja, seurasihteeri, hallituksen jäsenet, valmentajat, joukkueenjohtajat, rahastonhoitajat ja huoltajat – ovat seurassa sinua varten. Lisätietoja seuran toiminnasta saat joukkueenjohtajalta, joukkueiden toimihenkilöiltä ja seurasihteeriltä.

Jäsenyys ja jäsenehdot

Seuran varsinaisiksi jäseniksi voi liittyä:

 • Juniorijoukkueiden ja -ryhmien sekä aikuisten joukkueiden pelaajat
 • Joukkueiden johtotehtävissä toimivat henkilöt
 • Pelaajien vanhemmat
 • Hallituksen erikseen hyväksymät toimintaan läheisesti liittyvät henkilöt

Yhdistyksessä voi olla kannatusjäseniä. Kannatusjäsenten jäsenmaksu voi olla erisuuruinen kuin varsinaisten jäsenten. Kannatusjäsenillä ei ole äänioikeutta, mutta läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksissa.

Kaudella 2023 jäsenmaksu on vuosikokouksen päätöksellä 30 euroa.

Jäsenehdot

TPS järjestää jäsenilleen kausisuunnitelmaan perustuvaa ikäluokkakohtaista jalkapallotoimintaa.

TPS:n jäsenyys on liittymisen jälkeen voimassa toimintakauden loppuun (31.10.). Jäsenyyden voi irtisanoa Myclubin irtisanoutumislomakkeella tai ilmoittamalla siitä sähköpostitse mari.jappila@tps.fi. Irtisanomisaika on yksi kuukausi, alkaen irtisanomiskuukauden viimeisestä päivästä.

Jäsenyys aktivoituu, kun pelaaja osallistuu joukkueen toimintaan vanhempainkokouksen jälkeen tai liittyessään joukkueeseen vanhempainkokouksen jälkeen.

Jäsenenä pelaaja sitoutuu seuraaviin ehtoihin:

 • Maksamaan seuran toimikausittain vahvistetut jäsenmaksun ja seuran toiminta- ja olosuhdemaksun sekä joukkueen maksut (kuten esimerkiksi matkakulut, turnauksen osallistumismaksut jne) ja henkilökohtaiset varustemaksut.
 • Uudella pelaajalla on mahdollisuus tutustua joukkuetoimintaan maksutta, minkä jälkeen hänen tulee välittömästi vahvistaa liittymisensä seuraan ja joukkueeseen. Vahvistus tulee tehdä joukkueen vastuuvalmentajalle.
 • Seuraan liittyvillä uusilla pelaajilla laskutus alkaa, kun hänet vahvistetaan joukkueen jäseneksi.
 • Seuran jäsenmaksu oikeuttaa henkilön edustamaan seuraa, kantamaan sen symboleita (varusteet) sekä erikseen määriteltyihin jäsenetuihin.
 • Edustaessaan seuraa tai kantaessaan sen symboleita, henkilö sitoutuu toimimaan siten, ettei hän käytöksellään tai toimillaan aiheuta seuralle vahinkoa.
 • Jäsenyyden irtisanominen: Jäsenyyden voi irtisanoa täyttämällä irtisanoutumislomakkeen Myclub-palvelussa tai sähköposti-ilmoituksella osoitteeseen mari.jappila@tps.fi. Irtisanomisaika on yksi kuukausi, alkaen irtisanomiskuukauden viimeisestä päivästä.
 • Kauden vaihtuessa loka-marraskuun vaihteessa pelaajalla on mahdollisuus irtisanoutua toiminnasta ilman kuukauden irtisanomisaikaa, mikäli hän ilmoittaa poisjäännistään ennen joukkueen ensimmäistä tapahtumaa vanhempainkokouksen jälkeen.
 • Pelaaja voi jäädä tauolle toiminnasta ja keskeyttää maksuvelvoitteensa seuraavin ehdoin:
 • Pelaaja voi jäädä tauolle toiminnasta esim. pidemmän matkan takia, jolloin ensimmäinen poissaolokuukausi on vielä maksullinen.
 • Mikäli pelaaja loukkaantuu, loukkaantumiskuukauden toiminta- ja olosuhdemaksu maksetaan normaalisti. Jos harjoittelu- ja pelitauko kestää yli kuukauden, seuraavat kokonaiset poissaolokuukaudet ovat toiminta- ja olosuhdemaksun osalta maksuttomia.
 • Lääkärintodistus tarvitaan aina maksuhyvityksiä pyydettäessä. Mikäli pelaaja pystyy osallistumaan harjoitteluun osittain tai hänelle pystytään laatimaan henkilökohtainen harjoitusohjelma, otetaan käyttöön osittainen maksuhuojennus, joka on 50 % kokonaismaksusta.
 • Toimintaan paluusta on joka tapauksessa ilmoitettava erikseen sähköpostitse osoitteeseen mari.jappila@tps.fi
 • TPS Juniorijalkapallon laskut siirtyvät laskutuksen jälkeen maksuvalvontaan Visma Financial Solutions Oy:lle, joka hoitaa seuran puolesta maksuista muistuttamisen ja perinnän. Muistutus- ja perintäkulut sekä korot peritään velalliselta, eli pelaajalta.
 • Mikäli maksuja on rästissä 2 kk tai pidemmältä ajalta, ei pelaajalla ole oikeutta osallistua joukkueen toimintaan, ellei maksusuunnitelmaa ole erikseen sovittu.
 • Mikäli pelaajasta tai joukkueen toiminnasta johtuvista syistä pelaajalle tai joukkueelle asetetaan Palloliiton kurinpidollisia sakkorangaistuksia, voidaan sakot periä asianomaiselta pelaajalta tai joukkueelta.
 • Ase- tai siviilipalvelusta suorittavilla pelaajilla on, huolimatta joukkueesta, mahdollisuus alennettuun joukkuetoimintamaksuun, mikä määritellään toimintakausittain.
 • Pelaajan joukkue voi vaihtua kauden aikana, mikäli valmennus ja seuran valmennuksen johto näkevät, että toinen ympäristö on lapsen edun kannalta toimivampi. Vaihdosta keskustellaan pelaajan huoltajien kanssa ennen sen toimeenpanoa.